• Matematyka na zielono z klasą

   • Już niebawem, bo w marcu uczniowie klas 4-8 wezmą udział w ciekawym projekcie edukacyjnym pt. ,,Matematyka na zielono”, który ma na celu rozwijanie kompetencji matematycznych oraz poszerzanie świadomości z zakresu ekologii u uczniów. Uczniowie troszkę porywalizują z rówieśnikami z pobliskich mokotowskich szkół, poznają rośliny, które skutecznie oczyszczają powietrze oraz wezmą udział w grze terenowej w okolicach szkoły.
    Oj, będzie się działo … Będzie zabawa i nauka na wesoło.

    https://escuela.pl/index.php/projekt-mbank/?fbclid=IwAR0S4ZML4vUtJwB8SN7zDAYCcDtKHyE2JlZfRKD4UxSOXIjjq71eoJKvMI4

  • Innowacja matematyczna „Matematyczny zawrót głowy”

   Innowacja matematyczna „Matematyczny zawrót głowy”

   13.02.2023 16:57
   Od 3 lat klasy 7 i 8 biorą udział w realizacji założeń zawartych w innowacji matematycznej napisanej przez panią Kwiatkowską. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie podczas zajęć poznają procedury egzaminu, uczą się kodowania prac, a przede wszystkim poznają różne schematy rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych.
    
  • Laboratoria Przyszłości

   Laboratoria Przyszłości

   05.02.2023 20:05
   Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzięki uczestnictwu w programie organizowane przez nas lekcje i zajęcia prowadzone są  w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.  Na lekcjach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt. Podczas zajęć rozwijamy u uczniów umiejętności manualne i techniczne, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

   Program_Laboratorium_Przyszlosci.docx

    
  • Innowacja pedagogiczna

   Innowacja pedagogiczna

   04.02.2023 21:54

   „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”
   międzynarodowy projekt edukacyjny
   wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

  • Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

   04.02.2023 22:26
   Projekt "Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"