• XVII Międzyszkolny Mokotowski Konkurs ,,Poeci Dzieciom".

   • Dnia 18 maja odbyła się niezwykła uroczystość wręczenia nagród Międzyszkolnego Mokotowskiego Konkursu ,,Poeci Dzieciom. Była to już 17 edycja konkursu, który stał się tradycją naszej szkoły.

    Gratulujemy Laureatom zdobytych nagród a wszystkim uczestnikom wytrwałości i zaangażowania.
    Serdecznie dziękujemy Dyrektorom i Nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu 💐
   • Konkurs ,,Poeci Dzieciom"

   • Organizowany corocznie konkurs pozwala odkrywać nowe talenty plastyczne, recytatorskie i literackie. A tych talentów w naszej szkole nie brakuje. Do konkursu przystąpiło wielu uczniów kl. I-III, spośród których zostali wyłonieni laureaci reprezentujący naszą szkołę w Międzyszkolnym Mokotowskim Konkursie Poeci Dzieciom.

   • Konkurs plastyczny pt. ,,Wiosenne obrazki" 🌺🌺🌺

   • Z przyjemnością ogłaszamy, że w dniu 10 maja zostały wręczone nagrody i dyplomy za udział w świetlicowym konkursie plastycznym pt. ,,Wiosenne obrazki".

    I miejsce zajęły uczennice:

    Alisa Yarashevich, klasa 1b

    Melaniia Yaremko, klasa 1b

    Aleksandra Gliwa, klasa 2a

    Nikola Szlifirska, klasa 5a

    Wyróżnienia otrzymały:

    Anhelina Aurukevich, klasa 2a

    Diana Rak, klasa 3a

    Sofia Birtolo, klasa 5b

    Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w konkursie! Gratulujemy zwycięzcom!😊👏🏆💐

   • Szkolny Turniej Poetycki „Co komu w duszy gra…”

   • Zwycięzcą Szkolnego Turnieju Poetyckiego „Co komu w duszy gra” został Mikołaj Przecioska z klasy 7a, II nagrodę zdobyła Sofia Birtolo z klasy 5b, a III miejsce zajęła Nikola Szlifirska z klasy 5a.

    Triumfator zdobył ponadto laur przyznany przez szkolną publiczność.

    Wszyscy wymienieni otrzymali nagrody, które stanowiły: dyplomy, książki, oceny celujące z języka polskiego oraz publikacja utworów na internetowej witrynie Szkoły. Co warte podkreślenia, nagrody książkowe przyznało nie tylko jury Turnieju, ale i pozaregulaminowy fundator: pani redaktor Beata Jewiarz z publicznego Radia dla Ciebie (także mama uczennicy naszej Szkoły), co przydało konkursowi (i laureatom) więcej splendoru.

   • Konkurs filmowy 🎥

   • Konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-V

   • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

   • Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki,  Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.

    Nasi wspaniali mistrzowie matematyki dnia 16 marca rozpoczęli swoje zmagania. Z niecierpliwością czekamy wraz z nimi na wyniki konkursu. Koordynatorem konkursu była pani Paulina Kwiatkowska.

   • Najpiękniejsza maska karnawałowa

   • Karnawał to czas zabawy, radości i tańca. Idealny czas na karnawałowy konkurs plastyczno - techniczny "Najpiękniejsza maska karnawałowa". Uczestnicy konkursu wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Zastosowali różne formy, materiały, techniki plastyczne i interesujące rozwiązania. Komisja konkursowa po długich obradach wybrała zwycięzców. Na laureatów czekały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy!

     

   • Wyniki konkursu ,,To moja szkoła 202”

   • Oj, dawno, dawno temu (w listopadzie) został ogłoszony konkurs ,,To moja szkoła 202”, którego celem było stworzenie tekstu promującego szkołę.

    Zwycięskie teksty zostały ubrane w szatę graficzną i będę promowały naszą placówkę.

    Nagroda niespodzianka miała być przednia i taka mamy nadzieję się okazała, ponieważ zwycięzcy konkursu wspólnie przygotowali i upiekli pizzę w szkolnej stołówce. Oczywiście otrzymali też drobne prezenty.

    Dziękujemy za chęci i doceniamy.

    Z wyrazami szacunku
    Anna Imiełowska

   • Szkolny Turniej Poetycki „Co komu w duszy gra…”

   • Cele turnieju:

    • Rozwijanie wyobraźni twórczej i uzdolnień literackich.
    • Doskonalenie umiejętności językowych.
    • Kształtowanie wiary we własne siły i umiejętności.
    • Promowanie młodych talentów.

    Uczestnicy turnieju:

    Turniej adresowany jest do uczniów kl. IV-VIII, a odbywa się w dwóch niezależnych kategoriach wiekowych:

    • I kategoria: uczniowie kl. IV-VI,
    • II kategoria: uczniowie kl. VII-VIII.

    Warunki uczestnictwa:

    • Każdy uczestnik może zgłosić do turnieju jeden wiersz napisany w dowolnej formie, zgodnej z artystycznymi wyborami twórców i na dowolny temat.
    • Wiersz powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism, Internetu nie będą brane pod uwagę.
    • Praca powinna zawierać minimum 8 wersów.
    • Praca musi być dostarczona w formie wydruku komputerowego lub przesłana za pomocą wiadomości na Librusie jednemu z nauczycieli organizujących turniej, ewentualnie na adres e-mail: elzbieta.szacillo@sp202.edu.pl.
    • Każdy wiersz musi być opatrzony metryczką, zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę.

    Czas trwania turnieju:

    Prace należy nadsyłać w terminie do 31 marca 2023 r. Data turniejowej prezentacji zostanie ogłoszona później.

    Kryteria oceny pracy:

    Prace będą oceniane pod względem:

    • doboru środków artystycznego wyrazu;
    • wartości literackich;
    • oryginalności w ujęciu tematu;
    • poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej;
    • samodzielności wykonania zadania.

    Oceny wierszy dokonane przez Jury są ostateczne.

    Ukoronowaniem turnieju będzie uroczysta prezentacja wierszy podczas apelu ogólnoszkolnego. Na tej uroczystości wiersze prezentować będą autorzy albo poproszeni przez nich koledzy lub nauczyciele.

    Organizatorzy: nauczyciele języka polskiego Elżbieta Szaciłło, Mirosława Pałasz

    REGULAMIN_-_KONKURS_POETYCKI.pdf

     

   • XII Mokotowski IX Międzydzielnicowy Konkurs Wiedzy „OMNIBUS – wiem …. prawie wszystko”.

   • Konkurs adresowany był do uczniów klas II i III, posiadających rozległą wiedzę z wielu różnych dziedzin nauki, kultury, sztuki. Nasi uczniowie z kl. 2a i 3a zakwalifikowali się do finału. Jesteśmy z nich bardzo dumni!

    Serdecznie gratulujemy!

    • Międzyszkolny Mokotowski Konkurs "Poeci Dzieciom".

    • Serdecznie zapraszamy Uczniów oraz Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w XVII edycji Międzyszkolnego Mokotowskiego Konkursu ,,Poeci Dzieciom" przygotowanego specjalnie dla uczniów klas I-III.

     W tym roku szkolnym naszym tematem przewodnim są wiersze
     o dzieciach.

     Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

     - klasy pierwsze - konkurs plastyczny,
     - klasy drugie - konkurs recytatorski,
     - klasy trzecie - konkurs wiedzy.

     Wyniki etapu szkolnego należy przesłać e-mailem sp202konkurspoecidzieciom@op.pl lub dostarczyć osobiście 
     do dnia 31 marca 2023 r.

     REGULAMIN_KONKURSU_2023.doc
     WYKAZ_WIERSZY_2023.doc

      

     Zapraszamy!
     Dyrektor oraz zespół edukacji wczesnoszkolnej

    • Ogólnopolski konkurs "Orzeł Matematyczny"

    • przeznaczony jest dla uczniów od klasy II do klasy VIII szkoły podstawowej.

     Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 21 pytań. Do każdego pytania podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Skala trudności pytań konkursowych została tak przygotowana, aby wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił.

     Termin zgłoszenia do konkursu: 24 marca 2023r.

      

      

    • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

    • Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

     Test konkursowy w kategorii "Żaczek" zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.
     Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.

     Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

     Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

      W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. 

      Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.

     Ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

    • XXII Mokotowski Konkurs Ortograficzny dla klas trzecich „Ortografek”

    • Jakub Bogucki, uczeń klasy 3a, zakwalifikował się do finału XXII Mokotowskiego Konkursu Ortograficznego i dnia 4 marca, reprezentował naszą szkołę podczas finałów.

     Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

    • Ogólnopolski konkurs "Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej"

    • dla uczniów klas I-III

     Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie testu składającego się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwala każdemu uczniowi spróbować swoich sił.

     W konkursie obowiązuje wpisowe w wysokości 14 zł.

     Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 9 marca 2023 r.
     u koordynatora konkursu p. Martyny Skiby

   • Konkurs „Najpiękniejsza maska karnawałowa”

   • Drodzy Uczniowie!
    Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno – technicznym
    pt.: „Najpiękniejsza maska
     karnawałowa”.

    Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z tradycjami i zwyczajami karnawałowymi 
    oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni u dzieci.

    Zadaniem uczestników jest przygotowanie maski karnawałowej w dowolnej formie i przy wykorzystaniu dowolnej techniki.

    KRYTERIA OCENY:

    - oryginalność i samodzielność wykonania pracy;
    - zgodność pracy z tematem;
    - wykorzystanie ciekawej techniki plastycznej;
    - estetyka pracy.

    NA PRACE CZEKAMY DO 10 LUTEGO 2023 R.

    Prace konkursowe, podpisane imieniem i nazwiskiem, nr klasy należy dostarczyć do wychowawców poszczególnych klas.

    Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

   • Konkurs plastyczny pt. ,, Bożonarodzeniowe drzewko".

   • Laureaci świetlicowego konkursu plastycznego pt. ,, Bożonarodzeniowe drzewko". Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

     

   • Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów z klas 4-8 pt. Tradycyjne ozdoby choinkowe

   • Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów z klas 4-8 pt. Tradycyjne ozdoby choinkowe został rozstrzygnięty! 😊

    Nagrodzeni zostali:

    I miejsce Kravchenko Yeva, klasa 5b
    II miejsce Nikola Szlifirska, klasa 5a
    III miejsce Krasnianyk Rostyslav, klasa 4a

    Wyróżnienia:
    Shevchenko Svitlana, klasa 4a
    Rohr-Garztecki Dylan, klasa 5a
    Karol Woźnicki, klasa 5a
    Mikołaj Przecioska, klasa 7a

    Gratulujemy zwycięzcom! Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział.

    • "Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe"

    • - konkurs dla Uczniów z klas IV - VIII

     Prace należy składać do dnia 9.12.2022 r. u nauczyciela plastyki,
     p. Karoliny Kaczmarek.

   • Konkurs świetlicowy ,,Pani Jesień"

   • Konkurs świetlicowy ,,Pani Jesień" rozstrzygnięty! Laureatkom serdecznie gratulujemy!!!

   • Konkurs plastyczno - techniczny pt. "Rzeźba z dyni".

   • Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie rzeźb z warzyw i owoców o dowolnej tematyce. Nasi uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością. 

    Serdecznie gratulujemy Laureatom!

    • Konkurs plastyczno - techniczny dla Uczniów z klas I-III

    • - konkurs plastyczno - techniczny pt. "Rzeźba z dyni" dla Uczniów z klas I-III.

    • "To moja szkoła 202"

    • - konkurs dla Uczniów z klas I-VIII

     1.Nikola Wołoszyn, ucz. kl.1b r. szk. 22/23

     Laureatka I miejsca w konkursie szkolnym ,,To moja szkoła 202”.

     2.Sofia Birtolo, ucz. kl. 5b r. szk. 22/23

     Laureatka II miejsca w konkursie szkolnym ,,To moja szkoła 202”.

     3. Natalia Wilińska, ucz. kl. 1b w r. szk. 2022/23

     Laureatka ex aequo III miejsca w konkursie szkolnym ,,To moja szkoła 202”.

     4. Karol Woźnicki, ucz. kl. 5a r. szk. 22/23

     Laureat ex aequo III miejsca w konkursie szkolnym ,,To moja szkoła 202”.


    • „Kropkowy krajobraz jesienny”

    • konkurs plastyczny dla Uczniów z klas I-III