• Szkoła realizuje przyjęte programy nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny. Łagodnie wprowadza dziecko w świat wiedzy, przygotowując je do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażając do samorozwoju. Zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia oraz dba o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

     Wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Wzmacniania poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej oraz rozwija kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość uczniów. Nasi absolwenci to osoby ciekawe świata, otwarte wobec innych ludzi, aktywne w życiu społecznym
     i rozwijające swoje zdolności i zainteresowania.

     • Wirtualny spacer po szkole

     • Serdecznie zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole.

      Film został przygotowany przez naszego zdolnego ucznia Wowę Hlukhov.

     • Prezentacja

     • Szkoły Podstawowej nr 202
      im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich

     • Nasza szkoła

     • W naszej szkole stwarzamy uczniom wiele okazji do rozwijania aktywności twórczej, kreatywności
      i obcowania z różnymi dziedzinami sztuki.
      Dzięki współpracy i zaangażowaniu uczniów powstał film poklatkowy ukazujący naszą szkołę.