• Rada rodziców

    Klasa

    Przedstawiciel

    1A

    Marta van Es

    1B

    Agata Delegacz

    2A

     Joanna Hryniewska

    3A

    Magdalena Lutoborska

    3B

    Anita Wrochna

    4A

    Dorota Małecka - sekretarz RR

    5A

    Dominika Błoch

    5B

    Marta Marczykowska

    6A

    Aneta Orlikowska

    7A

    Janusz M. Kamiński - przewodniczący RR

    8B

    Klaudiusz Kulak

    8C

    Justyna Wieczorkiewicz - z-ca przewodniczącego RR