• Pedagog szkolny

    • Pani pedagog szkolna – Aneta Kocka – Kolman

      

     Zadania:

     Prowadzi badania i działania diagnostyczne:

     • diagnozuje środowisko ucznia;

     • diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

     • realizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

     • wspiera uczniów, nauczycieli i rodziców;

     • podejmuje działania wychowawczo - profilaktyczne wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspiera nauczycieli w tym zakresie;

     • umożliwia rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

     • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.


     Godziny pracy: 

     PONIEDZIAŁEK 08:45 - 14.30
     WTOREK 08:45 - 14.00
     ŚRODA 09:45 - 14:45
     CZWARTEK  09: 55 - 12:55
     PIĄTEK 08:50 - 11:50

     Godzina dostępności - konsultacje  
     CZWARTEK 13.40 - 14.40