• Wpłaty na fundusz Rady Rodziców prosimy kierować na konto w banku BZ WBK:

    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 202
    ul. Jana Bytnara "Rudego" 19
    02-645 Warszawa

    nr konta: 04 1090 1694 0000 0001 0945 2659

    tytułem: Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa

     

    Wpłat można także dokonywać u przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców.