• Szanowni Państwo,

     zapraszamy do zapoznania się z zasadami, harmonogramem rekrutacji do szkół podstawowych.

      

     Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 7 marca br.
     Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

      

     https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-sp

   • Harmonogram rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2023/2024
     

    Data: od - do

    Etap rekrutacji

    Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

    7 marca

    od godz. 13.00

    22 marca

    do godz. 20.00

    Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.
    Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

    7 marca

    od godz. 13.00

    13 marca

    do godz. 16.00

    Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

    15 marca

    19 marca

    Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

    WAŻNE

    Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

     

    20 marca

    godz. 15.00

    Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

    7 marca

    od godz. 13.00

    23 marca

    do godz. 16.00

    Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
    Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz
    z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

    WAŻNE

    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

    26 kwietnia

    godz. 13.00

    Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    26 kwietnia

    od godz. 13.00

    5 maja

    do godz. 10.00

    Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
    w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

    8 maja  godz. 13.00

    Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

    Procedura odwoławcza

    od 8 maja

    W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     

    *szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

   • Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

    15 czerwca

    godz. 16.00

    Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

    15 czerwca

    godz. 16.00

    20 czerwca

    do godz. 20.00

    Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

    15 czerwca

    16 czerwca

    do godz. 16.00

    Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

    16 czerwca

    po godz. 16.00

    19 czerwca

    do godz. 10.00

    Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

     

    19 czerwca godz. 10.00

    Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

    15 czerwca

    od godz. 16.00

    21 czerwca

    do godz. 15.00

    Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
    Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz
    z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

    WAŻNE

    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

    28 czerwca

    godz. 13.00

    Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    28 czerwca

    od godz. 13.00

    30 czerwca

    do godz. 16.00

    Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
    w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

    3 lipca godz. 13.00

    Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

    od 3 lipca

    Procedura odwoławcza.

    31 sierpnia

    Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.